คุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 800,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เดินทางไปรับมอบเงินบริจาคจำนวน 800,000 บาท จากคุณพ่อเป้งมุ้ย – คุณแม่ระพิน เจริญศักดิ์ขจร พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามถึง 2ครั้ง ในปี 2552 จำนวน 250,000 บาท และปี 2557 บริจาคเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย มูลค่ากว่า 450,000 บาท

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ