บริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 70,000 บาท

(3-6-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 70,000 บาท จากบริษัทสารคามปิโตเลียม จำกัด โดยบริจาคให้แก่ หน่วยงานบริบาลบรรเทาโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ต่อไป

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ