คณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ บริจาคเงินจำนวน 255,400 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และอุทิศบุญกุศลแก่บุพการี

(4-6-2559) นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 255,400 บาท จากคณะลูกหลาน คุณตาปุ่น-คุณยายทองอ่อน ดวงเท้าเศรษฐ ซึ่งมีความประทับใจในบริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อครั้งที่คุณตาปุ่น เข้ารับการรักษา โดยได้รับการดูแล และใส่ใจเป็นอย่างดี จึงเกิดจิตศรัทธาที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และเพื่ออุทิศบุญกุศลอีกด้วย

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ