คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์สุดชาย เลยวาณิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท จากคุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม