คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(25-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท จากคุณนัยนา ไชยสงค์ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นกุศลแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ