ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะ มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และโทรทัศน์  มูลค่ารวมกว่า 40,969 บาท เพื่อสนันสนุบการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-1-2560) ที่บริเวณหน้าห้องตรวจหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านหู คอ จมูก และโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 40,969 บาท จากครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ