หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,950 บาท

(2-5-2561) หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคพัดลมติดผนัง จำนวน 71 ตัว คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ทีวีสี 32 นิ้ว ทีวีสี 55 นิ้ว กระติกน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,950 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปติดตั้งในหอผู้ป่วยต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติภายในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ