บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 100, 000 บาท สมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล  แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-7-2560) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาสารคามวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาล  แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม