สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(22-7-2560) ที่ศาลารัตนโกสินทร์ 200 ปี ภายในสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิฯ โรงพยาบาลมหารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม