หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-11-2560)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหจก.สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามอีกด้วย