สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(17-12-2560) ที่หอประชุมสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นาแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม