กลุ่มเพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุ่นที่1 สารคามพิทยาคม บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ารวม 69,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-3-2561) ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ารวม 69,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นบุญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”
โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังต่อไปนี้
1.คุณแม่ถนนอม บุญบุตตะ จำนวน 1 เครื่อง
2.เพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุนที่1 สารคามพิทยาคม จำนวน 1 เครื่อง
3.เพื่อน ม.6/6 วิทย์-คณิต รุนที่1 สารคามพิทยาคม และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1 เครื่อง