คุณปราโมทย์ ธีรกุล (ศิษย์เก่า ร.ร.สารคามพิทยาคม พ.ศ.2500-2505) บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-3-2561) ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท จากคุณปราโมทย์  ธีรกุล เจ้าของบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด  (ศิษย์เก่า ร.ร.สารคามพิทยาคม พ.ศ.2500-2505)  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ยังได้มอบอาคารกิจกรรมนักเรียนให้แก่โรงเรียนสารคามพิทยาคม เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่คุณพ่อสอน จันทเชต และใช้เป็นสาธารณะประโยชน์อีกต่อไป