คุณฉวีวรรณ ไชยงาม  บริจาคกล้องส่องตรวจ มุมมองภาพ 70 องศา และไฟส่องตรวจ มูลค่า 134,200 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(28-5-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก ร่วมรับมอบกล้องส่องตรวจ มุมมองภาพ 70 องศา และไฟส่องตรวจ Led headlight wireless มูลค่า 134,200 บาท จากคุณฉวีวรรณ ไชยงาม ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคามในครั้งนี้  ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ