รพ.มหาสารคาม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,172,500 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

(7-6-2561) ที่ห้องประชุมงานผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,172,500 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ซึ่งได้แก่

1.คุณสมรักษ์ รัตนถาวร บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,00 บาท

2.คุณสมรักษ์ รัตนถาวร และคุณสมจิตต์ ทองสว่าง บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท

และ 3. คุณสินีนารถ ทองสว่าง บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 42,500 บาท

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล กล่าวว่า อุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทย และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบัน การตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และการตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และบุคคลที่มี พ่อ แม่ พี่ น้องลูกป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จึงควรได้รับการส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ