มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มหาสารคาม บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อรถยนต์ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม

(11-7-2561) แพทย์หญิงเบจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มหาสารคาม เพื่อสมทบทุนซื้อรถเยี่ยมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม