ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท แก่คลินิกนอกเวลาด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม

(11-7-2561) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท จากคุณพรศรี สิมทวีวัฒน์ เจ้าของร้านร้านฮะกี่ จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกนอกเวลาด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2561