รพ.มหาสารคาม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 268,000 บาท

(8-8-2561) นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 268,000 บาท จากคุณนิยะรัตน์ พุฒิรัตน์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้มีจิตศรัทธามอบในครั้งนี้ ได้แก่ 1.คุณยายาสมนึก หล่อวิริยะสกุล พร้อมบุตรหลาน จำนวนเงิน 120,000 บาท 2.บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัด จำนวนเงิน 107,500 บาท และกลุ่มแม่บ้านเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จำนวนเงิน 40,000 บาท

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ