คุณนิรันดร – คุณบุญเรือง  พินธุทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่อง Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 270,000 บาท

(18-8-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะแพทย์และบุคลากรกลุ่มงานหู คอ จมูก  ร่วมรับมอบเครื่อง Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 270,000 บาท  จากคุณนิรันดร – คุณบุญเรือง  พินธุทอง พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ