รพ.มหาสารคาม จัดงาน  “คนดี…ที่คิดถึง…เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

( 9-10-2561 )  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ในงาน“คนดี…ที่คิดถึง ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   และผู้อำนวยการ  ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด กล่าวแสดงความยินดี  และร่วมกันร้องเพลงและมอบช่อดอก ทำบรรยากาศเต็มปด้วยความรักความผูกพัน ของพี่น้องชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่มีต่อนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล