รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2561 รณรงค์การล้างมือ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี

(19-10-2561)  นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2561 รณรงค์การล้างมือของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้มารับบริการ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม มีวัฒนธรรมในการล้างมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่ง ณ บริเวณข้างตึก 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม มีหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาสารคาม แม่ค้าตลาดเขียว ผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เปิดเผยว่า ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่งนั้น  โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ได้รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย โชว์การแสดงเต้นล้างมือ ให้ความรู้การล้างมือ สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน   พร้อมตรวจสอบการล้างมือด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ  และกิจกรรมร่วมสนุกสนานกับการตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชนที่มาใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติเป็นจำนวนมาก