รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

 

(16-11-2561) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยกรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับ พลตรีรณกร  ปานกุล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26  พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม   เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม