ขอขอบพระคุณผู้จิตอันเป็นกุศล คุณนิตยา แซ่เตียว พร้อมครบครัว บริจาคพัดลม ผ้าอ้อม และหมวกไหมพรม

 

(20-11-2561) คุณนิตยา แซ่เตียว พร้อมครบครัว บริจาคผ้าออม 6 ถุงใหญ่ พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 1 เครื่อง และหมวกไหมพรม 10 ใบ เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้