โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นตัวแทนส่งมอบ “คฑาหมอชวนวิ่ง” สู่จังหวัดนครราชสีมา

(21-11-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะนักวิ่ง ร่วมกันส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง สู่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

จากโครงการหมอชวนวิ่ง ของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบคฑามาจาก 2 เส้นทางคือ สาย NE3 จากจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น เข้าสู่อำเภอบัวลาย-สีดา-คง-โนนสูง-อำเภอเมืองนครราชสีมา และ สาย NE4 จากจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เข้าสู่อำเภอบัวลาย-สีดา-คง-โนนสูง-อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมระยะทาง กว่า 200 กิโลเมตร  ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และชมรมนักวิ่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันวิ่ง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

#หมอชวนวิ่ง #มาวิ่งกับหมอ #หมอชวนวิ่งจังหวัดมหาสารคาม