วิธีการใช้ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  E-Donation  คลิ๊ก

E-Donation “ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” สายบุญควรรู้ ถ้าคิดจะลดหย่อนภาษีปีหน้า

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กระทรวงการคลัง