แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

(4-12-2561) ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม  แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราขทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561  และเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันโบกธงชาติ และเปล่งเสียงว่า “ทรงพระเจริญ” ตลอดเส้นทางที่พระราชดำเนินผ่าน