(5-12-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ตียง  และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 72,000 บาท  จากคุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ และครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม