(6-12-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องมือผ่าตัดตา มูลค่า 230,000 บาท จากพันเอกอาร์เชาว์ – นางผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ