(20-12-2561)  นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้ 1 เตียง วอคเกอร์ 2 อัน ไม้ค้ำ 3 ขา 1 อัน ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้นายมงคล ขันชารี โดยมีคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้    คณะผู้บริหารและบุคลากร รพ.มหาสารคาม ขอขอบพระคุณและขออ้างถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ผู้บริจาคและ ครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้า