บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-12-2561) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเงิน 400,000 บาท จากบริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด โดยนายดำริ และนางเจนจิรา สุวรรณพงศ์ พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม