ประกาศแผนจ้างตรวจ Lab
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้