ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ งานจ่ายกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25692 (ครั้งที่ 1)

“การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์”

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม