รมว. สาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาสารคาม

รมว. สาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง ตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

  วันนี้ (8 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  อาทิ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์ชีวาภิบาล การให้บริการ Telemedicine หอผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การมาเยี่ยมเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจากการนำเสนอ ทำให้ได้รับรู้ถึงความตั้งใจ ของบุคลากรการแพทย์จังหวัด ที่มุ่งผลักดันดำเนินนโยบาย 5 เร่งรัดพัฒนา อันได้แก่ ยกระดับบัตร 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ปัญหายาเสพติด การแพทย์ปฐมภูมิ และเศรษฐกิจสุขภาพ รวมถึงการเข้าถึงการบริการของประชาชน 5 นโยบายเร่งด่วน อันได้แก่ โครงการในพระราชดำริ สร้างขวัญกำลังใจ ให้บุคลากรการแพทย์ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วย รวมถึงจัดตั้งสถานชีวาภิบาลทั้งในโรงพยาบาลและในวัด  ถือเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมี สุขภาพดี ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี

  ด้าน นายแพทยภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า บุคลากรการแพทย์ในจังหวัดมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอยางยิ่ง ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง ให้เกียรติมาเยี่ยมเสริม กําลังใจแก่บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนชาวมหาสารคามและพื้นที่ใกลเคียงอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินงานตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพการบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

  วันนี้ (8 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  อาทิ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์ชีวาภิบาล การให้บริการ Telemedicine หอผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การมาเยี่ยมเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจากการนำเสนอ ทำให้ได้รับรู้ถึงความตั้งใจ ของบุคลากรการแพทย์จังหวัด ที่มุ่งผลักดันดำเนินนโยบาย 5 เร่งรัดพัฒนา อันได้แก่ ยกระดับบัตร 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ปัญหายาเสพติด การแพทย์ปฐมภูมิ และเศรษฐกิจสุขภาพ รวมถึงการเข้าถึงการบริการของประชาชน 5 นโยบายเร่งด่วน อันได้แก่ โครงการในพระราชดำริ สร้างขวัญกำลังใจ ให้บุคลากรการแพทย์ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วย รวมถึงจัดตั้งสถานชีวาภิบาลทั้งในโรงพยาบาลและในวัด  ถือเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมี สุขภาพดี ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี

  ด้าน นายแพทยภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า บุคลากรการแพทย์ในจังหวัดมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอยางยิ่ง ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคุณผู้บริหารกระทรวง ให้เกียรติมาเยี่ยมเสริม กําลังใจแก่บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนชาวมหาสารคามและพื้นที่ใกลเคียงอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินงานตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพการบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

(30-5-2567) ที่ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุลากร และหน่วยปฐมพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อปี 2468 พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ แก่มวลอาณาประชาราษฎร์ ด้วยหลักทศพิธราชธรรมเพื่อความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แก่ “ด้านการปกครอง” พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะอภิรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและทดลองฝึกหัดวิธีการของรัฐสภา ทรงพัฒนาการเมืองระดับท้องถิ่น โดยจัดการปกครองแบบเทศบาล หรือเรียกว่า “ประชาภิบาล” เพื่อเป็นการฝึกฝนให้ราษฎรเรียนรู้วิถีทางประชาธิปไตยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามปี 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศ “ด้านการศาสนา” ทรงปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมดีงามโดยยึดหลักคำสอนของศาสนาพุทธโปรดให้ราชบัณฑิตยสภาแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและทรงโปรดให้สร้างหนังสือพระไตรปิฎกภาษาบาลี เรียกว่า “ฉบับสยามรัฐ” เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “ด้านศิลปวัฒนธรรม” พระองค์ทรงสถาปนาราชบัณฑิตยสภาเพื่อจัดการหอพระสมุดสำหรับพระนคร และสอบสวนพิจารณาวิชาอักษรศาสตร์ เพื่อจัดการพิพิธภัณฑสถานตรวจรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุและเพื่อจัดการบำรุงรักษาวิชาช่าง “ด้านการศึกษา” ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติ ทรงโปรดให้สร้างหอพระสมุดสำหรับพระนครเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาได้อย่างเสรี ทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยมจากพระราชกรณียกิจดังกล่าว องค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ( คปสอ.) เมืองมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2567

(29-5-2567) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ( คปสอ.) เมืองมหาสารคาม
ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่าน ติดตามรายงานสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สรุปการสนับสนุนเวซภัณฑ์ยาและวัสดุทางการแพทย์
วัสดุจ่ายกลางและวัสดุทั่วไป แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมชี้แจ้งนโนยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอแกดำ

(24-5-2567)  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม   พร้อมด้วยคุณวไลพร  ปักเคระกา  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารตาม  และคณะบุคลากร ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการตรวจสุขภาพประชาชนใน วัดไพศาลศักดาราม บ้านคอนสาร หมู่ที่  2 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดให้แก่ตัวแทนราษฎร และมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567

(23-5-2567)  ที่ห้องจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567 เพื่อชี้แจ้งนโนบายของกระทรวงสาธารณสุข  และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

รพ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานการแพทย์ ประจำปี 2567

(13-5-2567) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการ อบรมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานการแพทย์ ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธีรเสฏฐ์ เศรษฐ์โกศล เป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั้งในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานและเหตุการณ์ต่างๆได้ สามารถต่อยอดความรู้ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นได้

รพ.มหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

บรรยายในหัวข้อนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดย นพ.สุภฤกษ์ อุตรินทร์ เรื่องโรคสมาธิสั้น โดย พญ.ดุษเดือน ตั้งอารีอรุณ เรื่องยาและโรคร่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กสมาธิสั้น โดย นายแพทย์สุภฤกษ์ อุตรินทร์ และมีการ Workshop การปรับพฤติกรรมเด็ก การสื่อสารกับผู้ปกครอง การให้คำแนะนำสำหรับครู เป็นต้น

 

ด้าน นายแพทย์สุภฤกษ์ อุตรินทร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า  โรคสมาธิสั้นเป็นปัญหาระยะยาวและสามารถส่งผลด้านลบต่อพัฒนาการในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เช่น ต่อต้านสังคม ติดยาเสพติด และเกิดภาวะซึมเศร้าที่ป้องกันได้ ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศจากโรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก การให้การบำบัดและรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นควรบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้เด็กสมาธิสั้นได้รับการคัดกรองที่มีมีประสิทธิภาพและดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ออกบูธจำหน่าย พรบ. สำหรับบุคลากร

ที่ทางเดินชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกท่าน ทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป้นสิ่งจำเป็นต้องทำและมีไว้ติดรถจักรยานยนต์ไว้ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะสามารถเคลม พ.ร.บ. หรือเบิกประกัน พ.ร.บ. ได้

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “World Asthma Day 2024”  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม “World Asthma Day 2024”  และแพทย์สายพิณ ฤทธิโคตร หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารทองดีแก้ว โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ป่วยเด็กโรคหืด ผู้ดูแลเด็กโรคหืด และ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 คน

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม มีการร่วมกันพัฒนางานและแนวทางการให้บริการผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพมาต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในระดับเขต และได้รับรางวัลชื่นชมในระดับประเทศ โดยกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืดอย่างต่อเนื่อง จาสมารถดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดและภายในเขต เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมาตรฐานทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ จนสามารถลด Asthma admission rate และเพิ่มระดับการควบคุมโรคหืดในผู้ป่วยเด็กโรคหืดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และผู้ป่วยโรคหืด ของชาวจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด้าน แพทย์สายพิณ ฤทธิโคตร หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เปิดเผยว่า กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคามได้พัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืด ตั้งแต่ปี 2553 มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหืดทุกระดับรวมถึงการ พัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดและภายในเขต เพื่อให้สามารถ จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเป้าหมายสำคัญ เพื่อลด Asthma admission rate ให้น้อยกว่าร้อยละ 4 และเพิ่มระดับการควบคุมโรคหืดในผู้ป่วยเด็กโรคหืดให้ มากกว่าร้อยละ 50

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการส่งเสริมคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(7-5-2567) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร  เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม โดยในวันนี้ มีคนพิการที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 161 คน

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในมิติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการและความเร่งด่วนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ ด้วยเหตุคนพิการไม่ทราบถึงสิทธิสวัสดิการที่ตนพึงได้รับ รวมถึงคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับสิทธิสวัสดิการ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และประเภทความพิการ โครงการดังกล่าว จึงได้จัดรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนพิการกลุ่ม สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ 1.) การลงพื้นที่คัดกรองคนพิการในระดับพื้นที่ 2.) การตรวจประเมินเพื่อรับรองความพิการ 3.) การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และ 4.) การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ และการให้บริการนำพาคนพิการเข้ารับบริการต่างๆ ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาส สิทธิและความเท่าเทียมในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน