ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะตดเชื้อไปทำลาย จำนวน 295,650 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะ ปี 2565

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SARS-COV-2 จำนวน 17775 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ Sars-Cov-2 จำนวน 17,775 เทสต์ ประจำปี 2565

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศร่างประกวดราคา เครื่องติดตาม (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือปั่นล้างเม็ดเลือดแดงระบบอัตโนมัติ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือปั่นล้างเม็ดเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patien Monitor)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะความเร็วสูงด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน (High speed)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (TEST TUBE) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ