ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน0001

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะข้อเขียน-ครั้งที่1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารมารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2

ประกาศรายชื่อที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1