ครบรอบ 68 ปี  โรงพยาบาลมหาสารคาม  “ก้าวไปด้วยกันเพื่อชาวมหาสารคาม”

 

ขอเชิญร่วมงาน  ครบรอบ 68 ปี  โรงพยาบาลมหาสารคาม

“ก้าวไปด้วยกันเพื่อชาวมหาสารคาม”

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน  2562  

  ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  06.30 น. – 07.00 น.  – ทำบุญตักบาตร ถวายปิ่นโต พระสงฆ์ 29 รูป ณ บริเวณหน้า   อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  09.00 น. – 09.30 น.   – ไหว้พระประธาน พระภูมิเจ้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  09.30 น. – 10.30 น.  – แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยเครื่อง Body Scan

เวลา  10.30 น. – 10.35 น.  – ชมวีดิทัศน์ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  10.35 น. – 11.30 น.  – มอบบัตรวีไอพี และร่วมบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

เวลา  11.30 น. – 11.40 น.   – ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมบริจาค

เวลา  11.40 น. – 13.00 น.   – แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 น. – 14.30 น.   – บรรยายพิเศษ “องค์กรแห่งรัก” พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

เวลา  14.30 น. – 14.45 น.  – กิจกรรมการแสดง โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม

เวลา  14.45 น. – 15.00 น. – ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน

เวลา  15.00 น. – 16.00 น. – กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชู เกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

เวลา  16.00 น.                     – ปิดงาน

หมายเหตุ     

  • การแต่งกายโดยเสื้อสีเหลือง , ชุดผ้าไทยสีเหลือง ,เสื้อลายผ้าขาวม้าโรงพยาบาลมหาสารคาม
  • ส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย หน่วยงานละ 2-3 คน