คุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ

คุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม    มูลค่า  880,000 บาท

(12-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 380,000 บาท  และบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม   จำนวน 500,000 บาท จากคุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  และครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ