อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 23 – 27  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น3   โรงพยาบาลมหาสารคาม

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565