แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา

แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดมหาสารคาม”

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ที่ได้รับการโหวตสูงสุดให้เป็น 
“แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดมหาสารคาม”

ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์

แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา