บริจาคเครื่อง Oxygen high flow

 บริจาคเครื่อง Oxygen high flow 

ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์  คุณทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และกัลยาณมิตร บริจาคเครื่อง Oxygen high flow  มูลค่า 230,000 บาท

 

(15-11-2561)    นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ บริจาคเครื่อง Oxygen high flow  มูลค่า 230,000 บาท จากทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์  คุณทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และกัลยาณมิตร   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ