8176

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต มูลค่า 630,000 บาท
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต มูลค่า 630,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีคุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ  
Read more.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.พานิชย์   บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลค่า 132,500 บาท
ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น  10  แพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี  รอผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงฟฟ้า 3 ไก มูลค่า 61,000 บาท M-basic flame  lll  มูลค่า 64,000  บาท 
Read more.
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท  ในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  
Read more.
บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในกิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
Read more.
คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
(21-06-2566) คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ตึกคลอดโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิโคตร
Read more.
ร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  บริจาคเงิน 300,000 บาท ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(2-6-2566)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท  ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน จากคุณนพพล ยอดกลาง และคุณสุภาวิดา  ศรีลำไย  ในนามร้านร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท
รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งบริเวณที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม  
Read more.
ครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท บริจาคเงิน 140,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท บริจาคเงิน 140,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม   ทีวัดนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือมหาสารคาม  นายแพทย์เชาวลิต สงครามยศ  นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 140,000 บาท จากครอบครัวและญาติ
Read more.