7877

โรงพยาบาลมหาสารคาม
คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล บริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท
คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล ที่มีจิตเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องฟอกไต เพื่อใช้บริการฟอกไตผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ    
Read more.
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม   บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 850,000 บาท
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม   บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 850,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีคุณมนัสดา คำรินทร์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  
Read more.
ครอบครัว ควรรติกุล บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ทางทาการแพทย์  มูลค่า 50,000  บาท 
ครอบครัว ควรรติกุล บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ทางทาการแพทย์  มูลค่า 50,000  บาท    เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ ว่าที่ ร.ท. พิเชษฐ์   ควรรติกุล  โดยมีคุณมนัสดา คำรินทร์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเสษ โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณผดุงศักดิ์ ทองขัน และคุณรัตนาภรณ์ ชนะบุญ พร้อมครอบครัว บริจาคเตียงไฟฟ้า 3 ไกร จำนวน 5 เตียง รวมเป็นจำนวน 174,500 บาท
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยแพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ  ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ  เตียงไฟฟ้า 3 ไกร จำนวน 5 เตียง รวมเป็นจำนวน 174,500 บาท จากคุณผดุงศักดิ์ ทองขัน และคุณรัตนาภรณ์
Read more.
หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคอุปกรณ์ผ่าตัดทอนซิล มูลค่า 260,000 บาท
(10-4-2566)  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์ผ่าตัดทอนซิล มูลค่า 260,000 บาท  หจก.สารคามการไฟฟ้า  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณทวีพงษ์  วังศรีมงคล บริจาค “เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจยาก (C-MAC video Laryngoscope)  มูลค่า 200,000  บาท
คุณทวีพงษ์  วังศรีมงคล บริจาค “เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจยาก (C-MAC video Laryngoscope)  มูลค่า 200,000  บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม    
Read more.
คุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 560,000 บาท
คุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 500,000 บาท และบริจาคเงินซื้อกล้อง Video Conference ให้ห้องประชุมกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาการพยาบาล มูลค่า 60,000 บาท (7-3-2566) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์
Read more.
คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว ได้บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์ให้กับห้องประชุมกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ขอขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ ​มีแต่ความสุข​ ความเจริญ​ สุขภาพ​แข็งแรง ​และมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง
Read more.
คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมี แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้    
Read more.