7602

🙏ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา🙏
🙏ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา🙏 บุญกุศลอันยิ่งใหญ่….รพ.มหาสารคาม ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังเปลี่ยนอวัยวะ โดยครั้งนี้ผู้ป่วยชายอายุ   57  ปี ซึ่งมีมีภาวะเลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร  ต่อมาได้เสียชีวิต ทั้งนี้ครอบครัวและญาติได้เข้าใจและยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งสภากาชาดไทย ประเมินอวัยวะที่ใช้ได้ คือ ตับ  ไต 2 ข้าง และ
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11-2566
  (30-11-2566)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม    
Read more.
รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม“วันแพทย์” เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์
รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม“วันแพทย์” เชิดชูเกียรติวิชาชีพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแพทย์” โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาความรู้ทักษะทางสังคมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องเทคนิคการสื่อสาร
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย
(28-11-2566)  ที่บริเวณโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอบรบือ  โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
Read more.
รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน WHO-GMP
รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน WHO-GMP จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม   แพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงยาบาลมหาสารคาม  ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับพันเอกหญิงณัฐชานันท์ ประภาสสันติกุล หัวหน้ากองเภสัชกรรม พร้อมบุคลากรและนักศึกษาเภสัชกร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน
Read more.
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ชวนบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตมนุษย์
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้มีโลหิตสำรอง เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 –
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยเครือข่าย CUP เมือง ร่วมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพ
  (17-11-2566)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ  ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ CUP เมือง เพื่อติดตามผล และมอบนโยบายในการดำเนินงาน ในด้านแผนยุทธศาสตร์ CUP และเป้าหมาย LE/HALE ของอำเภอ
Read more.
รพ.มหาสารคาม ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
บุญกุศลอันยิ่งใหญ่….รพ.มหาสารคาม ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังเปลี่ยนอวัยวะ โดยครั้งนี้ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 78 ปี ซึ่งมีภาวะเลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร ต่อมาได้เสียชีวิต ทั้งนี้ครอบครัวและญาติได้เข้าใจและยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสภากาชาดไทย ประเมินอวัยวะที่ใช้ได้ คือ ดวงตา 2 ดวง โดยทีมจัดเก็บดวงตาได้เข้าผ่าตัดจัดเก็บในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
Read more.
รพ.มหาสารคาม จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง
รพ.มหาสารคาม จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม Kick Off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV เยาวชนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง พร้อมรณรงค์ให้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11 – 20 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Read more.