5388

รพ.มหาสารคาม ร่วมวันมหิดล ประจำปี 2565
รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์และพยาบาล เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี 2565 (24-9-2565) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณธบุคลากร
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.นครพนม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 11 คน นำโดยคุณทิพย์วิภา  สังอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม (21 ก.ย. 65)  ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ 
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.นครพนม
(21-9-2565)   ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม ในระหว่างวันที่ 20-23 กันายน 2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายโอนภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน  
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565 (20-09-2565) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ
Read more.
รพ.มหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ 
ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อฟื้นฟูความรู้บุคลากรในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ในการเข้าฐานฝึกปฏิบัติ จำนวน 150 คน
Read more.
รพ.มหาสารคาม จัดอบรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างชาติ
รพ.มหาสารคาม จัดอบรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างชาติ  เพื่อพัฒนาการให้บริการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565   (6-9-2565)   แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ   โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างชาติ  เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาต่างชาติ และเพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารการให้บริการในโรงพยาบาล  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรเสฏฐ์  เศรษฐ์โกศล 
Read more.
รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2565
(19-8-2565) ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม   นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ
Read more.
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 13 ราย
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 13 ราย รวมเป็นเงินมูลค่า 731,000 บาท   ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมผู้บริหาร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Read more.