2368

รพ. มหาสารคาม ประกอบพิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(12-8-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  บริการเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน
(4-8-2563)   นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  บริการเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน โดยมีนายธรรมนูญ แก้วดำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์
Read more.
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการ การผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร MINIMALLYINVASIVE SURGERY SYMPOIUM
(3-8-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร MINIMALLYINVASIVE SURGERY SYMPOIUM กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการผ่าตัดผ่านกล้องให้กับศัลยแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมห้องผ่าตัดชั้น ๕ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้
Read more.
รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานพยาบาลในดวงใจ จากสำนักงานประกันสังคม
(30-7-2563)  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7   พร้อมด้วยนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร  ร่วมต้อนรับนายแพทย์สนธยา พรึงลำภู  ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม  และคณะตรวจประเมินสถานพยาบาลในดวงใจ  ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับการประเมินเป็นโรงพยาบาลในดวงใน ประจำปี 2563 โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมหน่วยงานบริการต่างๆ
Read more.
ประชุมติดตามผลดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศงาน และประชุมติดตามผลดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่
Read more.
สธน. เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข
(23-07-63) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ 
Read more.
รพ.มหาสารคาม รับมอบ “น้องกระติ๊บ” หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต  หุ่นยนต์ตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก มมส.
รพ.มหาสารคาม รับมอบ “น้องกระติ๊บ” หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต  หุ่นยนต์ตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ม.มหาสารคาม เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และลดการสัมผัสโดยตรงในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้องประชุมจัมปาศรี  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบ “น้องกระติ๊บ” หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Delivery and 
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบพวงหรีด แก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ  
(11-7-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  และนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้บริจาคอวัยวะ  สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 9151,9152  
Read more.