7585

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือร้อยแก่นสารสินธุ์ (Four become one)
ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์แพทยศาสตศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือร้อยแก่นสารสินธุ์ (Four become
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมประชาคม กำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ชุมชนบ้านส่อง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านส่อง ที่วัดบูรพารามส่องใต้ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แพทยฺหญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ คุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยปรากฏตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10-2566
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10-2566 ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคามคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ  เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
Read more.
รพ.มหาสารคาม ยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ENV ก้าวสู่ Advanced HA
รพ.มหาสารคาม ยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ENV ภายในโรงพยาบาล เพื่อพร้อมรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางเพื่อการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อรองรับเตรียมพร้อมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced
Read more.
รพ.มหาสารคาม สดุดีผู้บริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
รพ.มหาสารคาม ขอสดุดีผู้วายชนม์ และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังเปลี่ยนอวัยวะ โดยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 54 ปี ซึ่งมีภาวะเลือดออกในสมอง ต่อมามีภาวะสมองตาย ทั้งนี้ครอบครัวและญาติได้เข้าใจและยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งได้แก่ ตับและไต 2 ข้าง โดยได้มีการประสานทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลศิริราช เข้าผ่าตัดวันที่ 30 ตุลาคม 2566
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ บ้านกำพี้ใหม่ อำเภอบรบือ
  (25-10-2566)  ที่บริเวณโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์  บ้านกำพี้ใหม่  อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอบรบือ  โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
รพ.มหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คุณวไลพร ปักเคระกา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (หลังเก่า) ใกล้ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
Read more.
รพ.มหาสารคาม ติวเข้มพัฒนาบุคลากรก่อนประจำการ ปีงบประมาณ2567 รุ่นที่ 1
นายแพท์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิด “อบรมพัฒนาบุคลากรก่อนประจำการ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ
Read more.