5797

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ไม่น้อยกว่า 120 ถุง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดไฟเบอร์ออฟติค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
จ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660. ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดตา) จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Focused โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.