24268

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก File size: 185 KB Downloads: 448
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารมารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 107 KB Downloads: 189
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
Attachments ประกาศผู้มีสิทธิสอบ File size: 246 KB Downloads: 459
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-1-เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1) File size: 99 KB Downloads: 425
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ Attachments ประกาศรับสมัคร File size: 449 KB Downloads: 1016
Read more.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป
Attachments แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป File size: 43 KB Downloads: 36
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการทั่วไป-6-ตำแหน่ง File size: 200 KB Downloads: 613
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชาการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
Attachments ประกาศเรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 48 KB Downloads: 41
Read more.