31089

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป File size: 1,021 KB Downloads: 8
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ File size: 77 KB Downloads: 4
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-1-พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป File size: 711 KB Downloads: 29
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน File size: 1 MB Downloads: 73
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ.
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ File size: 1 MB Downloads: 118
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-ทักษะ-สมรรถนะ ครั้งที่ 1
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-ทักษะ-สมรรถนะ-ครั้งที่-1 File size: 2 MB Downloads: 73
Read more.
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ File size: 3 MB Downloads: 25
Read more.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Attachments ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 2 MB Downloads: 36
Read more.