3821

10 เรื่องที่ประชนชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
Read more.
ข้อเท็จจริงโทษอาญาของ PDPA
Read more.
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA
Read more.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Read more.
ชุดตรวจ ATK เมื่อใช้แล้วต้องแยก ทิ้ง ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
📌ชุดตรวจ ATK เมื่อใช้แล้วต้องแยก ทิ้ง ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค #กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #โรงพยาบาลมหาสารคามเราพร้อมดูแลคุณ
Read more.
สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาพม่า)
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_mm-mp3/ สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า *คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์* ตอนที่ 1 รู้ไว้
Read more.
สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาลาว)
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_la-mp3/ สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า *คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์* ตอนที่ 1 รู้ไว้
Read more.
สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคกลาง)
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_thc-mp3/ สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า *คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์* ตอนที่ 1 รู้ไว้
Read more.
สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคใต้)
https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_ths-mp3/ สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า *คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์* ตอนที่ 1 รู้ไว้
Read more.