ประกาศผู้ชนะซื้อหลอดไฟแอลอีดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔,๐๐๐ หลอด