(31-3-2562) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมครอบครัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม  “Bike อุ่นไอรัก” และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จากทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker ในการนี้ พระราชทานโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Bikerในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก”

2.ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก

3.แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด)

4.หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด)

5.นักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ของเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562