ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก

เริ่ม 1 มกราคม 2563  โปรดนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งทุกครั้ง